อาชีพ

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทัศนคติที่ดี สามารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการทำงานในสายงานวิชวล เอฟเฟกต์ภาพยนตร์ (vfx film production)

Open jobs available

VFX Producer Team

3D & VFX Team

We welcome artists at senior level. With generalist skills and experience is an advantage.
We welcome artists starting from trainee, junior to higher level.

Machine Learning Team

สนใจเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับทีมของเราหรือไม่?

เรากระตือรือร้นที่จะรับฟังและพบปะกับบุคคลที่มีความสามารถในทุกระดับตั้งแต่นักศึกษาจบใหม่ไปจนถึงมืออาชีพระดับสูงในอุตสาหกรรม