อาชีพ

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีทัศนคติที่ดี สามารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการทำงานในสายงานวิชวล เอฟเฟกต์ภาพยนตร์ (vfx film production)

Open jobs available

VFX Producer Team

3D & VFX Team

We welcome artists starting from trainee, junior to higher level.

Machine Learning Team

สนใจเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับทีมของเราหรือไม่?

เรากระตือรือร้นที่จะรับฟังและพบปะกับบุคคลที่มีความสามารถในทุกระดับตั้งแต่นักศึกษาจบใหม่ไปจนถึงมืออาชีพระดับสูงในอุตสาหกรรม